Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

SAIL Events/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Zdarzenia w SAIL'u

Contents

Info ogólne

Zdarzenia w SAIL'u są używane do zaplanowania czegoś, co ma wystąpić równocześnie z jakimś konkretnym zdarzeniem. Ich składnia nie jest zbyt złożona:

 on Event(value1,value2,...,valueN) do
 begin
 end;

Event - nazwa zdarzenia
value1, value2, ..., valueN - lista wartości (z ang. value -> wartość) eksportowanych przez zdarzenie, możesz tu wpisać, co chcesz, a później użyć tego jako zmiennej w sekcji:

 begin
 end;

NIE używaj ich jak parametrów funkcji - nie umieszczaj tu żadnych stałych lub wcześniej zdefiniowanych zmiennych.
Jeśli chcesz sprawdzić eksportowane wartości, użyj składni "if" (jeśli):

 on Event(value1,value2,...,valueN) do
 begin
 if value1=coś then
 //zaplanowana akcja
 end;

Związane z jednostką

- ActiveUnitChanged: English   Polski  
- UnitDestroyed: English   Česky   Polski  
- UnitGoesFromRed: English  
- UnitGoesToRed: English   Polski  
- UnitGoesToSleep: English  
- UnitKamikazed: English  
- UnitTeleported: English  
- SpontaneousTeleported: English  

Związane z człowiekiem (małpoludem)

- ApemanTamed: English   Česky   Polski  
- Deinvisibled: English  
- EnterBuilding: English  
- HumanDestroyed: English  
- LeaveBuilding: English  
- MastodonTamed: English  
- StartHeal: English  
- TigerTamed: English  

Związane z pojazdem

- BehemotConstructed: English  
- EvacuateVechicle: English  
- VehicleCaptured: English  
- VehicleConstructed: English  
- VehicleConstructionStarted: English  
- VehicleDestroyed: English  

Związane z budynkiem

- BuildingCaptured: English   Česky   Polski  
- BuildingComplete: English   Česky   Polski  
- BuildingStarted: English   Polski  
- UpgradeComplete: English   Česky   Polski  
- WeaponPlaced: English  

Związane z technologią

- ArtifactResearchComplete: English  
- ResearchCancel: English  
- ResearchComplete: English  
- ResearchStarted: English  
- SpecResearchCancel: English  
- SpecResearchComplete: English  

Map/Mission Related

- DestinationUnreachable: English   Česky   Polski  
- DiplomacyChanged: English  
- EndTheMissionRaised: English  
- SibDepositContaminated: English  
- SiberiteDepositDestroyed: English  
- SiberiteRocketExploded: English  

Związane z mapą/misją

- ArtifactLoaded: English  
- ArtifactUnloaded: English  
- ArtifactUsed: English  
- Command: English  
- Contact: English  
- DialogueSkipped: English   Česky   Polski  
- SailEvent: English  

Związane z Makrami

- McAttacDone: English  
- McAttacOutOfFuel: English  
- McDefendReturnUnits: English  
- McDefendTakesUnits: English  
- McDone: English  
- McPatrolOutOfFuel: English  
- McPatrolSeesEnemy: English  
- McRegistryResultChanges: English  
- McRepairCapturedVechicle: English  
- McRepairReturnsUnits: English  
- McRepairSavedVehicle: English  
- McRepairTakesUnit: English  
- McSNeedCrates: English  
- McSVehicleAdded: English  
- McWithdrawReturnUnits: English  
- McWithdrawTakesUnits: English  

Zobacz także

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.