Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

SAIL Events/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Základní informace

Události se používají k provedení akce když nastane některá událost (Např. hráč vyrobil vozidlo).Poskytují spoustu možností a velice jednoduše se používají:

 on Event(hodnota1,hodnota2,...,hodnotaN) do
 begin
 end;

Event - jméno události
hodnota1, hodnota2, ..., hodnotaN - seznam hodnot které událost exportuje,název může být jakýkoliv a používají se stejně jako proměnné.

Nevkládejte konstanty jako parametry funkcí.
Pokud chcete zjistit něco o exportovaných hodnotách použijte následující syntaxi:

 on Event(hodnota1,hodnota2,...,hodnotaN) do
 begin
   if hodnota1 = treba_identifikator_jednotky then
   begin
     // Co se má stát když
   end;
 end;

Jednotky

- ActiveUnitChanged: English   Polski  
- UnitDestroyed: English   Česky   Polski  
- UnitGoesFromRed: English  
- UnitGoesToRed: English   Polski  
- UnitGoesToSleep: English  
- UnitKamikazed: English  
- UnitTeleported: English  
- SpontaneousTeleported: English  

Lidé (Opolidé)

- ApemanTamed: English   Česky   Polski  
- Deinvisibled: English  
- EnterBuilding: English  
- HumanDestroyed: English  
- LeaveBuilding: English  
- MastodonTamed: English  
- StartHeal: English  
- TigerTamed: English  

Vozidla

- BehemotConstructed: English  
- EvacuateVechicle: English  
- VehicleCaptured: English  
- VehicleConstructed: English  
- VehicleConstructionStarted: English  
- VehicleDestroyed: English  

Budovy

- BuildingCaptured: English   Česky   Polski  
- BuildingComplete: English   Česky   Polski  
- BuildingStarted: English   Polski  
- UpgradeComplete: English   Česky   Polski  
- WeaponPlaced: English  

Technologie

- ArtifactResearchComplete: English  
- ResearchCancel: English  
- ResearchComplete: English  
- ResearchStarted: English  
- SpecResearchCancel: English  
- SpecResearchComplete: English  

Mapy/Mise

- DestinationUnreachable: English   Česky   Polski  
- DiplomacyChanged: English  
- EndTheMissionRaised: English  
- SibDepositContaminated: English  
- SiberiteDepositDestroyed: English  
- SiberiteRocketExploded: English  

Různé

- ArtifactLoaded: English  
- ArtifactUnloaded: English  
- ArtifactUsed: English  
- Command: English  
- Contact: English  
- DialogueSkipped: English   Česky   Polski  
- SailEvent: English  

Macros

- McAttacDone: English  
- McAttacOutOfFuel: English  
- McDefendReturnUnits: English  
- McDefendTakesUnits: English  
- McDone: English  
- McPatrolOutOfFuel: English  
- McPatrolSeesEnemy: English  
- McRegistryResultChanges: English  
- McRepairCapturedVechicle: English  
- McRepairReturnsUnits: English  
- McRepairSavedVehicle: English  
- McRepairTakesUnit: English  
- McSNeedCrates: English  
- McSVehicleAdded: English  
- McWithdrawReturnUnits: English  
- McWithdrawTakesUnits: English  

Podívejte se také na

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.