Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

BuildingComplete/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

SAIL Events/cs -> BuildingComplete/cs


Přidáno ve verzi 1.02

K čemu je

Tato událost nastane když dojde k dostavění budovy.

Exportované hodnoty

 BuildingComplete(budova)

budova - dokončená budova

Personal tools
Clanbase