Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Set Base Name/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorial By: Radzio
Website: http://tos.owsupport.com
Translation By: Minatory
Website: http://owar.sfera-software.net


Intro

Jak dát základně jméno?
Je to jednoduché. Dnes vám to ukážu.

Vyexportujte soubor Texts/BNames.wri z packu Data1.owp pomocí PakView, nebo si vytvořte vlastní na adrese Váš_mód/Texts. Pokud jste vyexportovali soubor můžete buď použít jej nebo se řídit na našem příkladu:

             //první linku ponechte prázdnou
identifier   //Identifikátor využívaný v SAIL
base name    //pravé jméno budovy
             //poslední linka bude též prázdná

Poznámka: Všimněte si prázdných míst mezi dalšími názvy základen. // jsou pouze komentáře, v souboru je nepište.
Nyní můžete využít příkaz SAIL abyste základně název přiřadili:

SetBName(building identifier,'name identifier')

Jméno budovy je identifikace budovy a Jmenný identifikátor je přímo jméno základny, které je napsané v BNames.wri

Personal tools
Clanbase