Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

SetNextMission/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

SAIL Functions/pl -> SetNextMission/pl


Wprowadzono w: 1.09

Opis

SetNextMission (PL: Umieszczenie Następnej Misji) pracuje podobnie jak YouWin z takim wyjątkiem, że następna misja bazuje na danej jej ID. Znaczy to, że możesz dotrzeć do misji 2 po misji 1, kiedy gracz wejdzie do eon'u, ale jeżeli wybierze wyjście, wtedy na przykład może go wysłać do misji 5. SetNextMission efektuje w drzewku kampanii, nie tak jak ChangeMap, które nie ma rezultatu na to.

Używanie

Wpierw potrzebujesz dodać wstęp do missions.dat. Liczby misji są "prawdziwymi" numerami następnych misji, tak więc ID SetNextMission nawiązuje do:

NEXTM <Liczba możliwości> <Misja1> <Misja2> <Misja3> 
NEXTM 2 13 15

Następnie musisz dodać SetNextMission do SAIL'a. Akceptuje to ID pomiędzy 1 i 3, które odpowiada wartości NEXTM (1 powinno przenieść do misji 13 w powyższym przykładzie, a 2 powinno przenieść do miji 15). Możesz mieć maksymalnie 3 wartości misji.

SetNextMission(1);

Zobacz Również

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.