Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

SetNextMission/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

SAIL Functions/cs -> SetNextMission/cs


Přidáno ve verzi 1.09

K čemu to je

SetNextMission pracuje podbně jako YouWin s tím rozdílem,že umožní zvolit náslaedující misi podle dodaného identifikátoru. Pokud například hráč ubrání základnu v další misi bude útočit na nepřítele (např. mise 3), pokud základnu neubrání bude následovat mise s útěkem(např. mise 5). SetNextMission narozdíl od ChangeMap mění strom misí.

Použití

Napřed je nutné přidat misi do missions.dat . Čisla jsou pravá čísla misí.

NEXTM <NUM> <Mise1> <Mise2> <Mise3> 
NEXTM 2 13 15

Dále je potřeba přidat SetNextMission do SAILu. Funkce SetNextMission přijímá jeden celočíselný parametr v rozsahu 1 a 3. V příkladu parametr 1 odkazuje na druhou misi a parametr 3 odkazuje na misi patnáctou:

NEXTM 2 13 15

Je možné přidat nanejvýše 3 možné mise.

SetNextMission(1);

Podívejte se také na

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Can't contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.