Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

PakView/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials/cs -> PakView/cs

Info

PakView je nástroj určený pro práci s OWP soubory. V OWP soubrech je heslo stejné jako v ZIP archívech. Původní OWP soubory nepotřebují heslo. Pokud si přiřadíte PackView jako defaultní program pro OWP soubory, mužete . Když otvíráte velký soubor (například data1.owp) doporučuji použít "the Low Mem version" PackView-u (nepoužitelné pokud chcete soubory extrahovat) v programu pak uvidíte jak mnoho souborù OWP packy obsahují.

PakView - nahráváme Data2.owp

Extrahování souborù

Jestliže chcete extrahovat obsah OWP souborù máte dvě možnosti "Extract" a "Extract To". "Extract" extrahuje vybrané soubory do defaultního adresáře Original War. Použitím "Extract To" mùžete vybrat kam se mají data extrahovat.

Poznámka: pokud nevyberete žádné soubory bude extrahován celý obsah načteného OWP souboru.

Vytvoření OWP souboru

Pro vytvoření OWP souboru klikni na "make owp" a vyber si adresář. Obsah tohoto adresáře bude přidán do tvého OWP souboru. Poté musíš zadat jaké si přeješ aby měl OWP pack jméno a kde má být uložen. Nakonec si můžeš zvolit heslo pro tento OWP pack. Maximálně však 8 znakù. PackView vytvoří soubor.

Poznámka: Ve verzi 2.0. nemůžete editovat soubory. Musíte nejprve soubor extrahovat změnit extrahované soubory a pak jej z těchto OWP souborù znovu vytvořit.

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.