Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Making a 8Bit BMP Palette/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tento tutoriál je pouze pro verzi 1.09 a vyšší


Úvod

Tento tutoriál vás naučí, jak vytvořit 8-bitový obrázek ve formátu BMP, který obsahuje paletu optimalizovanou pro použití s nástrojem GM Editor. Z 8-bitového obrázku ve formátu BMP je importováno 231 barev, takže obsahuje-li jich paleta více, může dojít k poruše obrázku při pokusu o jeho import. Tento turiál předpokládá, že pro vytvořetí obrázku ve formátu BMP jste použili Adobe Photoshop.

Tutoriál

Image:8bit_2.jpg

Jakmile máte hotový obrázek, který chcete importovat, přejděte na Image -> Mode -> Indexed Color....


Image:8bit_3.jpg

Uvidíte okno o tom, které informace a barvy mají být použity při tvorbě palety. Vyberte Local(Selective) jako paletu a do políčka Color zadejte hodnotu 231. Ostatní možnosti jsou čistě na vaší volbě a nijak neovlivňují další části tutoriálu.


Image:8bit_4.jpg

Jakmile budete ukládat svůj obrázek, musíte jej uložit ve formátu BMP. Je třeba uložit jej ve formátu Windows Bitmap s vybraným módem 8Bit. Jakmile uložený obrázek importujete do nástroje GM Editor, mělo by dojít k jeho nahrání v přesně stejné podobě, kterou vidíte v nástroji Adobe Photoshop.

Personal tools
Clanbase