Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Grndsec/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials/pl -> Grndsec/pl

Info

Grndsec tworzy pliki GBI (Ground Bitmap Image), które są "wymalowane" na mapach. Plik GBI zawiera obraz ziemi, a także informację o wodzie, która jest używana do tworzenia fal.


Grndsec z załadowanym plikiem GBI

Tworzenie pliku GBI

Uruchom ow_editor
Otwórz mapę
Files -> Export Ground Bitmap (mapa samego terenu) lub
Files -> Export Bitmaps (trzy mapy terenu: czysty, z siatką, z trawą i teksturami)
Zamknij ow_editor

Zmodyfikuj plik BMP używając swojego ulubionego programu.

Uruchom grndsec
File -> Load_BMP (załaduj swój plik BMP)
Kliknij na Autopack
GBI -> Save
Zamknij grndsec

Uwaga!: Pamiętaj, że pliki GBI są przechowywane w folderze GroundBI, więc musisz je tam zapisać.

Uruchom ow_editor
Otwórz mapę
Files -> Import GBI
Files -> Save
Files -> Restart

Twój obraz ziemi powinien się teraz wyświetlić.

Dodawanie wody do pliku GBI

Uwaga!: Twoja mapa musi zawierać wodę, by dodać ją do pliku GBI.

Uruchom ow_editor
Otwórz mapę
File -> Export Water Heightmap
File -> Import Water Heightmap
Modify -> Compute Water ZBuffer (jeśli masz wersję wyższą niż 1.09 to możesz ten krok śmiało pominąć)
File -> Export Water Image as Bin
Zamknij ow_editor

Uruchom grndsec GBI -> Load (otwórz plik GBI) File -> Load WI (załaduj obraz swojej wody) Kliknij na Autopack GBI -> Save
Uruchom ow_editor Otwórz mapę Files -> Import GBI Files -> Save Files -> Restart

Woda powinna teraz mieć fale.

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.