Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Giving Medals/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials -> Giving Medals


Contents

Wprowadzenie

Rozdawanie medali na koniec misji jest zadaniem złożonym. W skrócie: należy użyć funkcji AddMedal trzykrotnie, aby dodać informacje na temat wszystkich trzech medali do tymczasowej pamięci i później wywołać je używając funkcji GiveMedals. Logiczne więc, że funkcja GiveMedals może zostać wywołana tylko po uprzednim użyciu AddMedal (jeżeli zostanie użyta wcześniej, medale nie zostaną rozdane, gdyż pamięć tymczasowa, w której zawierane są informacje na temat medali, będzie pusta). Należy pamiętać, że przechowywane informacje nie określają jedynie czy dany medal powinień zostać dodany lub nie, lecz także jaki tekst powinien zostać wyświetlony po najechaniu kursorem na medal (lub pusty slot, jeżeli medal nie został zdobyty). Tekst ten jest definiowany w pliku texts.txt lub .wri z dialogami.

Składnia

Tekst, który zostanie wyświetlony po najechaniu kursorem na medal (lub pusty slot, jeżeli nie został on zdobyty) należy definiować według następującego wzoru:

* Identyfikator
+ Tekst dla pierwszego medalu (medal został zdobyty)
+ Tekst dla drugiego medalu (medal został zdobyty)
+ Tekst dla trzeciego medalu  (medal został zdobyty)
- Tekst dla pierwszego medalu (medal nie został zdobyty)
- Tekst dla drugiego medalu (medal nie został zdobyty)
- Tekst dla trzeciego medalu  (medal nie został zdobyty)
*

Szablon AddMedal

AddMedal('Identyfikator_tekstu_dla_medalu',liczba);

Identyfikator_tekstu_dla_medalu - Identyfikator tekstu, zdefiniowanego w pliku texts.txt lub .wri z dialogami.
liczba - Jeżeli jest dodatnia, medal zostanie dodany, jeśli ujemna medal nie zostanie dodany. Jeżeli jest to "1", tekst po pierwszym znaku "+" zostanie wyświetlony, a jeżeli "2", będzie to tekst po drugim znaku "+" itd. To samo dotyczy znaku "-".

Przykład #1

Texts.txt lub plik .wri:

* Zniszcz
+ Zniszczyłeś wszystkie budynki przeciwnika
+ Zniszczyłeś prawie wszystkie budynki przeciwnika
- Nie zniszczyłeś budynków przeciwnika
- Zniszczyłeś tylko kilka budynków przeciwnika
*

SAIL:

AddMedal('Zniszcz',-2);

Medal nie zostanie dodany i następujący tekst zostanie wyświetlony po najechaniu kursorem na pusty slot: "Zniszczyłeś tylko kilka budynków przeciwnika".

Szablon GiveMedals

^ Identyfikator

Przykład #2

Texts.txt lub plik .wri:

^ MAIN

* Zniszcz
+ Zniszczyłeś wszystkie budynki przeciwnika
+ Zniszczyłeś prawie wszystkie budynki przeciwnika
- Nie zniszczyłeś budynków przeciwnika
- Zniszczyłeś tylko kilka budynków przeciwnika
*

SAIL:

AddMedal('Zniszcz',-2);
GiveMedals('MAIN');
Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.