Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Giving Medals/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials -> Giving Medals


Contents

Úvod

Předání medailí na konci mise je mírně složitější, než se na první pohled zdá. Ve zkratce: Předně musíte použít funkci AddMedal třikrát a uložit informace o všech třech získaných (či nezískaných) medailích do dočasného úložiště a poté tyto data využít zavoláním funkce GiveMedals. Je zcela nutná zajistit, že funkce GiveMedals bude zavolána po funkcích AddMedal (jestliže ji zavoláte dřive, nic se nestane, nebot dočasné úložiště dat bude prázné). Zmíněná informace o medailích není pouze, zda hráč tuto medaili získal či nezískal – jde i o text, který se hráči zobrazí, když na medaili najede myší (případně na prázdné místo, nebyla-li medaile udělena). Tento text je definován v souboru texts.txt.

Syntaxe "Informací o medailích"

Toto je syntaxe informací o medailích v souboru texts.txt:

* Identifikátor
+ Text medaile 1 (medaile byla předána)
+ Text medaile 2 (medaile byla předána)
...
- Text medaile 1 (medaile nebyla předána)
- Text medaile 2 (medaile nebyla předána)
...
*

Šablona AddMedal

AddMedal('Identifikátor_informací', integer);

Identifikátor_informací - Identifikátor "textu o medailích" definovaného v texts.txt (musí být v apostrofech, neboť se jedná o referenci do jiného souboru).
integer - Celé čislo. Jestliže je kladné, medaile byla přidána; jestliže je záporné, medaile nebyla předána. Když je číslo "1", text po prvním "+" v souboru texts.txt bude zobrazen; Když je číslo "2", text po druhém "+" v souboru texts.txt bude zobrazen, atd. Stejné pravidlo platí i pro "-".

Příklad 1

Texts.txt:

* Znič
+ Zničil jsi všechny nepřátelské budovy
+ Zničil jsi většinu nepřátelských budov
- Nezničil jsi žádné nepřátelské budovy
- Zničil jsi málo nepřátelských budov
*

SAIL:

AddMedal('Znič',-2);

Nyní medaile nebyla předána a následující text bude zobrazen, pokud hráč přejede nad prázdné místo od medaile: "Zničil jsi málo nepřátelských budov".

Šablona GiveMedals

GiveMedals('texts.txt_identifikátor');

texts.txt_identifikátor - identifikátor v souboru texts.txt definovaný před tzv. "informacemi o medailích" (musí být v apostrofech, neboť se jedná o referenci do jiného souboru).

Syntaxe "GiveMedals identifikátoru"

^ Identifikátor

Příklad 2

Texts.txt:

^ HLAVNÍ

* Znič
+ Zničil jsi všechny nepřátelské budovy
+ Zničil jsi většinu nepřátelských budov
- Nezničil jsi žádné nepřátelské budovy
- Zničil jsi málo nepřátelských budov
*

SAIL:

AddMedal('Znič',-2);
GiveMedals('HLAVNÍ');
Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.