Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Creating Textures/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorial by: Serpent
Modified by: Radzio

Contents

Mały poradnik "Jak zacząć z teksturami"

 1. Instalujemy dobry program graficzny (np. darmowy GIMP lub płatny Photoshop).
  Poradnik został oparty o angielskiego Photoshop'a, ale GIMP ma te same możliwości i jest po polsku :)
 2. Tworzymy sobie Galerię gotowców. Ułatwi nam ona pracę.
  Aby ją stworzyć, należy wypakować kilka map z gry i wyeksportować ich bitmapy (jak w punkcie 4.) do folderu Gotowce.
  Należy pamiętać, aby wcześniej wykasować trawę (tak unikniemy tekstur z trawą).
  Pliki, które zawierają tekstury, to nazwamapy_obj.bmp.
 3. Tworzymy nową mapę w edytorze.
 4. Klikamy "Files" -> "Export Bitmaps" i wybieramy lokalizację naszej bitmapy.
 5. Włączamy nasz program graficzny i wczytujemy wyeksportowany plik: naszamapa_obj.bmp.
 6. Klikamy "Image" -> "Mode" -> "RGB Color".
 7. Zapisujemy mapę.
 8. Wczytujemy drugą mapę z Galerii gotowców (patrz punkt 2.).
 9. Korzystając z narzędzi klonuj, wytnij i wklej, pędzla, gumki, cieniowania i wielu innych, nanosimy tekstury z jednej mapy na drugą. Elementy kopiowane można edytować, zmieniając im kolor, kształt i wielkość.
 10. Gdy zakończymy pracę z naszamapa_obj.bmp, klikamy "Image" -> "Mode" -> "Indexed color" i ustawiamy parametry w ten sposób.
 11. Zapisujemy mapę i zamykamy program.
 12. Otwieramy program Grndsec z folderu Original War.
 13. Ustawiamy parametry zgodnie z poradnikiem.
 14. Klikamy "Files" -> "Load_BMP" i wczytujemy naszamapa_obj.bmp i klikamy autopack.
 15. Czekamy na komunikat, że program ukończył tworzenie pliku GBI.
 16. Klikamy "GBI" -> "Save" i zapisujemy plik w folderze GroundBI w modzie.
 17. Otwieramy naszą mapę w edytorze i klikamy "Files" -> "Import GBI" i wybieramy nasz plik GBI. Potem zapisujemy mapę, a następnie klikamy "Files" -> "Restart".
 18. Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, to naszym oczom ukażą się tekstury.
 19. Ostatnią rzeczą jest stworzenie struktury podłoża, gdyż samo GBI nie zawiera informacji o ukształtowaniu terenu.

Terminy i pojęcia

 • GBI - Ground Bitmap Image, format używany przez OW do reprezentacji obrazu terenu.
 • BMP - bitmapa, format grafiki rastrowej obsługiwany przez wiele aplikacji, w tym przez OW.
 • Hex - dosłownie sześciokąt, każda mapa składa się z wielu hexów.

Jak stworzyć strukturę mapy

 1. Otwieramy naszą mapę.
 2. Za pomocą legendy tworzymy własny teren.

Legenda:
http://i44.tinypic.com/oac60x.jpg


A1 - Ten panel służy do wyboru sposobu zaznaczania.

 • Rączka - Zaznacza pojedyncze hexy.
 • Różdżka - Zaznacza wszystkie hexy o tym samym typie terenu co kliknięty hex. (zaznacza tylko ciągłe obszary)
 • Lasso - Zaznacza hexy wewnątrz narysowanego okręgu.

A2 - Ten panel służy do wprowadzania zmian na pojedynczych hexach. Zmian dokonujemy, klikając LPM na hex.

 • Wysepka+ - Zwiększa wysokość pojedynczego hexa.
 • Wysepka- - Zmniejsza wysokość pojedynczego hexa.
 • Trzy kolejne wymagają przytrzymania klawisza SHIFT przy klikaniu:

 • Żołnierz - Otwiera panel jednostki.
 • Drzewko - Otwiera panel elementów otoczenia.
 • Trawa - Otwiera panel trawy.


A3 - Ten panel służy do usuwania elementów z pojedynczych hexów. Wystarczy kliknąć LPM na wybranym obiekcie, by go usunąć.
Przyciski służą do kasowania kolejno:

 • Jednostek
 • Elementów otoczenia
 • Trawy
 • Wody
 • Złóż (ropy, syberytu)


A4 - Parametry:

 • Coords - Położenie hexa (x - w poziomie, y - w pionie) liczone od lewego górnego rogu mapy.
 • Terrain - Typ terenu.
 • Height - Wysokość hexa.
 • Water - Głębokość wody.


A5 - Panel obszaru:

 • B1 - Te same funkcje co w A3, lecz działają na aktualnie zaznaczony obszar.
 • B2 - Typ terenu. Po zaznaczeniu obszaru i wybraniu typu terenu klikamy przycisk B3, by zaakceptować zmianę terenu.
 • B4 - Tworzy trawę na zaznaczonym obszarze zgodnie z opcjami wybranymi w panelu trawy.
 • B5 - Podnosi lub obniża wysokość zaznaczonych hexów.


Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisujemy mapę.

Pytania

 1. Skąd mogę wziąć mapy z oryginalnej kampanii?
  Odp. Znajdziesz je w folderze Disk2 w folderze Original War.
 2. Jak mogę je otworzyć?
  Odp. Należy rozpakować je programem PakView, a następnie folder z mapami przenieść do folderu moda.
 3. Jak stworzyć falę?
  Odp. Na obecną chwilę jest to niemożliwe, gdyż program Grndsec nie obsługuje opcji "Load GBI", która jest potrzebna do stworzenia fal na wodzie.
 4. Dlaczego jednostki chodzą po moich teksturach jak po płaskiej powierzchni?
  Odp. Nie stworzyłeś struktury mapy.
Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.