Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

CreateHuman/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

SAIL Functions/pl -> CreateHuman/pl


Opis

Utworzyć postacie można na 3 sposoby: przy pomocy pliku start.txt, bezpośrednio w edytorze, bądź przy użyciu SAILa. Pokażę, jak używać tej ostatniej metody. Jest ona na tyle wygodna, że nie trzeba odrywać się od pisania kodu, żeby dorobić kilka dodatkowych postaci.

Użycie

W SAIL'u ludzi definiuje się kilkoma parametrami. Jedne są wspólne dla postaci, budynków i pojazdów (kolor, nacja, kierunek), inne zaś specyficzne wyłącznie dla ludzi (płeć, szybkość chodzenia, odporność na obrażenia, umiejętności, profesja, imię, jasność). Postaram się przybliżyć tu jak stworzyć w SAIL'u postać. Zaczyna się od określenia koloru i nacji jednostki (jeśli tego nie zrobimy, gość będzie miał kolor niebieski i nację amerykańską, czyli domyślną, lub poprzednio określoną. Do przywracania domyślnych ustawień stosuje się komendę InitUc; dla wszystkich jednostek, InitVc; dla pojazdów, InitHc; dla ludzi oraz InitBc; dla budynków). Robimy to poprzez wpisanie:

uc_side=2;
uc_nation=nation_arabian;
uc_direction=3;

uc_side to strona jednostki od 0 do 8. uc_nation natomiast to określenie nacji jednostki.uc_direction jest raczej niepotrzebny, oznacza kierunek jednostki, od 0-5. Nadszedł czas na nadanie naszej postaci jakichś cech. Przyjmijmy, że potrzebujemy arabskiego mechanika 4 poziomu, reszta cech to odpowiednio 1, 0, 2.

uc_side=2;
uc_nation=nation_arabian;
uc_direction=0;

hc_name='Zbigniew Pompa';
hc_sex=sex_male;
hc_class=class_mechanic;

hc_attr=[12,11];
hc_basic_skills=[1, 0, 3, 0];
hc_skills=[1, 0, 4, 2];

hc_importance=110;
gosciu=CreateHuman;

W ten sposób stworzymy człowieka o imieniu Zbigniew Pompa, arabskiego mechanika 4. levelu, o szybkości chodzenia 12 i odporności 11. Pozostaje tylko umieszczenie gostka na mapie którąś z komend PlaceUnit.Omówienie poszczególnych parametrów i podanie możiwych wartości Parametry uc_...

 • uc_side - strona jednostki, możliwe wpisanie : 0-natura, 1-Amerykanie1, 2-Arabowie1, 3-Rosjanie1, 4-Amerykanie2, 5-Arabowie2, 6-Rosjanie2, 7-Przymierze, 8-Legion
 • uc_nation - nacja jednostki, możliwe wpisanie: nation_nature (natura), nation_american (amerykańska), nation_arabian (arabska), nation_russian (rosyjska).
 • uc_direction - kierunek jednostki, możliwe wpisanie kiernków od 0 do 5

Parametry hc_...

 • hc_name - imię i nazwisko jednostki, musi być wzięte w pojedynczy cudzysłów ' '.
 • hc_class - profesja danej jednostki, możliwe wpisanie class_soldier - żołnierz, class_engineer - inżynier, class_mechanic - mechanik, class_scientistic - naukowiec, class_sniper - snajper, class_mortar - operator moździerza, class_bazooker - bazukowiec, class_desert_warrior - szejk (musi być Arabem!!!), class_apeman - małpolud, class_apeman_soldier - żołnierz-małpolud, class_apeman_engineer - inżynier-małpolud, class_apeman_kamikaze - samobójca-małpolud.
 • hc_sex - płeć danej jednostki, możliwe wpisanie sex_male - mężczyzna lub sex_female - kobieta.
 • hc_attr - określenia szybkości chodzenia i wytrzymałości danej postaci, możliwe wpisanie wartości jedno- i dwuliczbowych. Lepiej nie przesadzać, domyślnie 10.
 • hc_basic_skills - cztery wartości określające bazowe umiejętności postaci, można wpisywać wartości od 0 do 10.
 • hc_skills - cztery wartości określające umiejętności postaci, można wpisywać wartości od 0 do 10.
 • hc_importance - wartość określająca ważność postaci, z reguły wpisuje się od 0 do 110, ale można więcej.
 • hc_gallery='galeria1' - parametr określający galerię twarzy, z jakiej zostanie pobrana facjata dla postaci, w przykładzie galeria1.
 • hc_face_number - numer twarzy w galerii, jeśli nie podamy go, ale zdefiniujemy galerię, wtedy postać dostanie pierwszą facjatę.

PS: Nie jest konieczne podawanie wszystkich wartości, korzystamy jedynie z tych, których potrzebujemy.

Personal tools
Clanbase