CreateHuman/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

SAIL Functions/cs -> CreateHuman/cs


K čemu to je

Funkce CreateHuman vytvoří člověka podle stavu proměnných uc_ a hc_ .

Použití

Pro vytvoření postavy je nutné ji blíže specifikovat nastavením několika porměnných.
uc_side - strana
uc_nation - národnost (nation_american / nation_russian / nation_arabian)
hc_name - jméno (nepovinné)
hc_facenumber - číslo obličeje (nepovinné)
hc_class - povolání (class_soldier / class_engineer / class_mechanic / class_scientistic)
hc_skills - zkušenosti v této podobě: [vojak,delnik,mechanik,vedec]

uc_side:=1; // Postava bude patřit američanům.Je možné použít symbolické konstanty (např. you, americans, atd..)
uc_nation:=nation_american;
hc_name:=''; // Jméno bude vybráno náhodně
hc_facenumber:=[]; // Obličej bude vybrán náhodně
hc_class:=class_mechanic;
hc_skills:=[4,1,rand(2,3),4];
clovek:=CreateHuman();

clovek - proměnná do které bude vytvořený člověk uložen

Personal tools
Clanbase