Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Variables/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials/pl -> Variables/pl

Zmienne

Contents

Informacje i definicja

Zmienne są wykorzystywane do umieszczania w nich pewnych danych. Muszą być zdefiniowane zanim zostaną użyte. Istnieją dwa sposoby definiowania ich:
Pierwsza z nich pozwala na wykorzystanie ich we wszystkich modułach:

export GlobalnaZmienna1, GlobalnaZmienna2;

Druga sprawia, że są dostępne tylko dla bieżącego modułu:

var LokalnaZmienna1, LokalnaZmienna2;

Mówi się, że var tworzy zmienne lokalne, a export - globalne. Lokalne nie są widoczne dla innych modułów, a zatem każdy moduł może mieć własne zmienne o tej samej nazwie i będzie to inna zmienna!

Można również określić zmienną dostępną tylko dla kawałka kodu (np. funkcji):

function func;
var Zmienna1;
//reszta kodu

Wtedy tylko "func" może korzystać ze zmiennej "Zmienna1".
W ten sposób można mieć nieograniczoną liczbę funkcji ze zmienną Zmienna1, a każda z nich będzie inna.

Typy Zmiennych

Typ zmiennej w SAIL nie jest zdefiniowany więc zmienna nie może zawierać żadnych informacji.
Wyróżniamy 4 typy zmiennych: 1) Logiczne:

Zmienna:= true;
Zmienna:= false;

2) Liczbowe:

Zmienna:= 112;
Zmienna:= 1,45;

3) Tablice o dowolnym typie:

Zmienna:= [2, 4];

Zobacz tablice. 4) Tekstowe:

Zmienna:= "Original War";

Kilka uwag

1) Wartości logiczne mogą być zastąpione przez liczby (false = 0, true <> 0).
2) Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od liczby, te nie będą przyjmowane: 9Zmienna, 123ABC.
3) Nazwy zmiennych nie mogą mieć białych znaków (spacje, tabulatory) i znaków specjalnych z wyjątkiem: _
4) W nazwach zmiennych nie jest uwzględniana wielkość liter, więc kod nie pozwoli Ci na: John, john, JOHN.
5) Identyfikator jednostki jest też zmienną. Nie można mieć zmiennej o nazwie identyfikatora jednostki.
6) Nie można mieć zmiennej o nazwie funkcji, jak i odwrotnie.

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.