Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Querys/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search


Intro

Zapytania są to okienka z dostępnymi kilkoma opcjami do wyboru. Zależnie od wyboru gracza można ustawić różne zachowanie skryptu. Na przyklad: W 1 misji Ameryki okienko, które pozwala graczowi wybrac czy wejdzie do EON jest zapytaniem. Zapytania tworzy się w dwóch krokach. Najpierw musisz ustalić tekst zapytania w pliku Texts.txt w katalogu mapy. Np.:


? Zapytanie1
Czy chcesz wstąpić do EONu?
- Tak
- Nie
?

Potem musisz wprowadzić kod, który wytworzy zapytanie w grze do SAILa.


Case Query("Zapytanie1") of
 1 : begin
  // Tak
 end;
 2: begin
  // Nie
 end;
end;
Personal tools
Clanbase