Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

PRCiX/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials -> PRCiX

Informace

PRCiX umožní vytvářet herní videa ve stylu úvodu do Americké kampaně.

PRCiX Import Sekce importu palety

Tvorba videa v americkém stylu

Video v americkém stylu viniká zobrazením jednotlivých sníků jako obrázků (ne textu). Vše pro tvorbu samotného videa je v sekci Import BMP Files (Import BMP souborů). Je třeba předělat všechny vaše obrázky do 8-bitového formátu.

Pro zacházení s paletami máte 2 možnosti. Můžete použít paletu uloženou v soubor *.pal (program podporuje soubory palety typu Command and Conquer a JASC) nebo můžete využít paletu z 8-bitového orbázku. Pro přidání palety ve formátu souboru *.pal je třeba přidat váš soubor do seznamu ve složce %OWDIR%\pals\ (kde %OWDIR% značí složky instalace Original Waru).

Sekce nastavení importu nabízí dvě volby, Use Dithering a Preserve Exact Colours. Dithering je metoda, která se snaží odstranit problémy, spojené s 8-bitovými obrázky (mezi které patří ztráta barev) a výsledkem by měla být větší kvalita obrázků, může však způsobit jejich vytečkování. Preserve Exact Colours dělá přesně to, co v angličtině znameáná, totiž zabrání snahám o změnu barev.

Pro tvorbu samotného videa klikněte na tlačítko "select images" a vyberte vaše obrázků. Select images vymaže seznam při každém spuštění. Add images však do seznamu přidá obrázky bez toho, aniž by předchozí vymazal. Tlačítko Duplicate zajistí duplikaci snímků (video použije 25 snímků za sekundu), pole s číslem určuje, kolik snímků bude zduplikováno.

Video soubor zatím není u konce, stále budete potřebovat tzv. SEQ soubor, který bude kontrolovat průběh videa. V jednom souboru SEQ můžete mít více různých videí. Tato možnost vám umožní reagovat na herní situace ve vašem videu, například, je-li Joan mrtvá, je třeba zobrazit video o její smrti, pokud stále žije, není toto video ten správný nápad.

Tvorba SEQ soubrou

Poznámka: tato sekce je stále v přípravě, neboť Stucuk stále nezjistil celou funkčnost SEQ souborů.

Pro nahrání a přehrání videa musíte použít tlačítko "ins load". Uvidíte dialog, v němž své video vyberete. Jakmile máte hotovo, vyberte tlačítko "ins play" a to stejné video. Po přehrání je nejlépe ono video ukončit. Proto klikněte na "ins Free" a znovu vyberte vaše video. Můžete nyní také otestovat váš soubor SEQ. Klikněte na play SEQ.

Jako poslední krok musíte odstranit absolutní cesty z vašeho videa pomocí tlačítka "name conv".

Poté uložte váš soubor SEQ do složky %MODDIR%\videos\.

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.