Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Objectives/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search


Contents

Info

Cele misji pokazują graczowi główne i poboczne cele. Cele misji możesz dodawać, usuwać, zmieniać oraz zaznaczać jako wypełnione. Mogą one być główne, poboczne lub alternatywne. Najpierw musisz je jednak dodać do pliku Texts.txt w katalogu mapy. Np.:

Dodawanie

Możesz dodawać cele używając Add TYP CELU. Gdzie typ celu to: Main (główny), Secondary (poboczny) lub Alternative (alternatywny).

# M1
Add Main goramapy
- Dojdź do północnej części mapy
#

# M2 Add Secondary goraprawo - Dojdź do północno - wschodniej części mapy Add Alternative polnoc - Dojdź do północno - środkowej części mapy #

Przekreślenie

Możesz przekreślać cele misji przy użyciu Out.

# M3
Out goramapy
#

Usuwanie

Możesz usuwać cele misji używając Del.

# M4
Del goraprawo
#

Zmiana celi

Możesz zmieniać cele używając Chg.

# M5
Chg polnoc
- Dostań się na południe
#

Na koniec...

Musisz dodać SAIL odpowiadający za aktywację podanych celi.

ChangeMissionObjectives('M1');
Personal tools
Clanbase