Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Dialogs/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search


Contents

Intro

Dialogi są to wydarzenia, w których dana postać coś mówi. Jest kilka rodzajów dialogów:
Say, SayNoFace, SayNoName, ForceSay, ForceSayNoName, ForceSayNoFace, SayRadio, SayRadioNoName, SayEffect.

Dla każdego musisz najpierw dodać to, co chcesz, żeby twoja postać mówiła, do pliku Texts.txt w katalogu twojej mapy (lub odpowiedniego pliku .wri danej misji).


$ DMojDialog
- Witaj świecie!


Plik dźwiękowy z nazwą XX_MojDialog.wav (gdzie XX jest numerem misji; pierwszy znak został zastąpiony) znajdujący się w %MODDIR%\Sound\Dialogs\[strona konfliktu]\XX ([strona konfliktu] może być Am (amerykanie), Ar (arabowie) lub Ru (rosjanie)) będzie odtworzony, jeżeli istnieje. Pliki dźwiękowe muszą być w formacie Wave (.wav) z PCM 22.050 kHz (lub mniejszym), 16 Bit, Mono.

Ścieżka jest ściśle związana z ustawieniami w Map Preferences (w edytorze: File -> Map Preferences; trzecia zakładka). Ustawiony tam numer misji i kampania mają wpływ na to, gdzie gra będzie szukać dialogów.

Teraz należy dodać do SAIL kod, który zmusi postać do mówienia.


Say(MojaJednostka,'DMojDialog');

SayNoFace

Ta komenda jest taka sama w działaniu jak Say, oprócz tego że przy mowie nie wyświetla się portret postaci po lewej stronie ekranu.


SayNoFace(MojaJednostka,'DMojDialog');

SayNoName

Również podobna w działaniu do Say, ale nie jest wyświetlane imię postaci.


SayNoName(MojaJednostka,'DMojDialog');

ForceSay

ForceSay zmusza postać do mowienia, nawet gdy umiera (ale nie jest martwa).


ForceSay(MojaJednostka,'DMojDialog');

SayRadio

Ta komenda jest taka sama w działaniu jak Say, ale tworzy efekt radia nad portretem postaci.


SayRadio(MojaJednostka,'DMojDialog');

SayEffect

Ta komenda jest w działaniu taka jak Say, ale nie wymaga odwołania do jednostki (co oznacza że dana postać nie musi istnieć na mapie, żeby dialog się odbył.


SayEffect('DMojDialog');
Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.