Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Defining Characters/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Napsal: Radzio
Stránka: http://tos.owsupport.com
Přeložil: Minatory
Stránka: http://owar.sfera-software.net
Upravil: Sali
Stránky: http://throwback.ic.cz

V kampani můžete zvolit dvě různé cesty:
a) využívat Start.txt // pouze kampaň
b) využívat SAIL

Využití start.txt


Nejprve vám ukážu jak na to pomocí Start.txt:

Start.txt je uložen v Data1.owp (Campaigns/STRANA/Start.txt). v tomto souboru jsou definovány veškeré charaktery, které se v kampani objeví. Pro příklad: chceme vytvořit nový charakter.
Start.txt musí začínat

VARIABLES 0
CHARACTERS 3 

a končit

end

1) Změňte číslo počtu charakterů (např. máte 3 charaktery a chcete přidat další, takže musíte napsat 4, toto číslo musí být přesné)
2) definujte charakter.

příkald:
- macmillan

 JMM 1 // JMM - jménu užívané v SAILu 1 - jednička nám definuje, že je živí, 0 - je mrtvý (to je informace pro hru v ukladacích souborech)
  DEFINE
   NAME Macmillan // jméno ve hře (např. John Macmillan) *d
   HUMAN 1 1 1 // *a *b *c
   ATTR 11 11 // výdrž a rychlost
   SKILLS 3 2195 0 4582 0 24838 1 16776 // urovně a zkušenostní body *f
   LAST_MISSION 1 // mise ve, které se charakter použije naposledy 
   CHAR @ 110 0 // napište více než 100, aby byl voják a charakter světlejší
   RANDSEED 0 // ?
   VOICE 101 GALLERY us 5 // hlas v editoru, jméno galerie a číslo portrétu
  END_OF_DEFINE //konec definice charakteru (definice začíná jménem v SAILu)


*a: pohlaví: 1-muž 2-žena
*b: profese: 1-voják 2-inženýr 3-mechanik 4-vědec 5-sniper 8-minometčík 9-raketometčík 11-pouštní bojovník
*c: národnost: 1-američan 2-arab 3-rus - pouštní bojovník musí být Arab
*d: může být také napsán v Texts\CharName.wri (data1.owp) (to se používá hlavně kvůli vícejazyčnosti, když je to jméno, které se dá přeložit, nebo v něm je použité české nebo jiné znaky které třeba angličtina nemá, přípona -ová též angličtina a jiné jazyky nemá atd.)
*f: Voják, Dělník, Mechanik, Vědec - zkušenosti, které zde píšete, jsou 30X větší než jsou ve zkutečnosti ve hře.

***POZNÁMKA: Dají se vytvořit i některá zvířata jako charaktery (třeba tygři).

Teď už se zbývá jen v SAILu na charakter dovolat, to provedete následovnými příkazi.

export john;
uc_side:=1; //barva strany viz. níšže
john:=NewCharacter('JMM'); *a 
 PlaceUnitXYR(john,28,54,1,false); *b *c

* john je proměná v SAILu, která patří tomuto charakteru a JMM je volaní na definici ve Start.txt
*a poznámka: pokud, je toto už druhá mise a v 1 byl již cahrakter uložen (savecharacter) tak napoužijte CreateCharacter.
*b existuje víc možností, jak umístit charakter na mapu, tohle je základni
*c False - prostě se oběví, True - oběvíse s materializačním třeskem

Napsal: Peterka35
Stránka: http://emersongames.cz
Upravil: Sali
Stránka: http://throwback.ic.cz a

Využití SAILu


Nyní vám ukáži druhou možnost - přes SAIL (neni příliš vhodná v kampani pro VIP postavy)

Charaktery
Charakter je vlastně něco jako vlastnosti člověka, "Definice".
Dělí se na 3 části. Strukturu vytváření jednotky, strukturu vytváření člověka a konečné vytvoření člověka.

Struktura vytváření jednotky [Uc_]
Struktura jednotky je například strana, národ, natočení ... Hlavní z nich jsou jen 2:

Strana
Stranu lze napsat jako číslo od 0 do 9 kdy každé číslo je jiná strana. Zde máte přehled barev:

0 - šedá [neutral]
1 - modrá [američan 1]
2 - žlutá [arab 1]
3 - červená [rus 1]
4 - modrozelená [američan 2]
5 - oranžová [arab 2]
6 - fialová [rus 2]
7 - zelená [aliance]
8 - bílá [legie]

uc_side:=2; // barva zde je žlutá

Stranu lze napsat i se svou proměnnou. Proměnnou musíte identifikovat (var nebo export).

var rus;
rus:=3;

uc_side:=rus;

Národ
Národ je lehčí na pochopení než strana. Píše se uc_nation:=nation_národ

uc_nation:=nation_american; // národ - američan
uc_nation:=nation_arabian;  // národ - arab
uc_nation:=nation_russian;  // národ - rus

Struktura vytváření člověka [Hc_]
Struktura člověka je například jméno, xicht, skilly, atributy... // to co by hra jinak četla ze souboru start.txt

hc_name:='jméno'; // může být též napsán v Texts\CharName.wri
hc_gallery:='názevgalerie';
hc_face_number:=n; // místo [n] si dosadíte číslo xichtu v galerii
hc_attr:=[10,10]; // výdrž a rychlost, většinou se tohle používá u zvířat
hc_skills:=[0,0,0,0]; // zde si místo čísel dosadíte jednotlivé dovednosti [voják,dělník...]
hc_basic_skills:=[0,0,0,0]; // základní skilly, které se nebudou počítat do zk. bodů
hc_noskilllimit:=[0,0,0,0]; // limit zkušeností člověka
hc_sex:=sex_male; // pohlaví, může být i female [žena]

Vytvoření člověka z definice
Vytvoření bez proměnné

CreateHuman;

Vytvoření z proměnnou. Proměnná člověka se používá třeba k dialogům, takže je celkem důležitá.

var novyclovek; 
novyclovek:=CreateHuman;

Umístění člověka na mapu
Jse několik způsobů ale zatím si dáme jen jeden.
Umístit člověka na mapu můžete buď materializací (jako bedny) nebo se prostě objeví (př.: posily).

Materializace = true
objevení = false

K umístění na souřadnice potřebujeme jen toto:

PlaceUnitXY(jednotka,x,y,false nebo true);
Příklad:
PlaceUnitXY(morphid,12,17,true); // morphid na mapu spadne jako bedny

To by bylo asi vše k charakterům pro začátečníky. Zde máte ukázku, jak může vypadat charakter v sailu:

var franta;
starting
begin
 uc_side:=1;
 uc_nation:=nation_american;
 hc_name:='Franta Novák';
 hc_skills:=[5,2,4,0];
 hc_sex:=sex_male;
 franta:=CreateHuman;
 PlaceUnitXY(franta,12,35,true);
end;


Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.