Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Artifacts/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorial By: Serpent
Source: OWEditor Identify, Sand of Siberia Mod

Contents

Typy Artefaktów

Image:Artifacts-type.jpg

Każdy artefakt różni się wielkością. Artefakt 1 może być przenoszony przez inżyniera.

Programowanie Artefaktów

Wyszukiwanie artefaktów na mapie

FindArtifact(art_num); // art_num oznacza number artefaktu (1 - 5)

Przykład

coords := FindArtifact(1);
x := coords[1];
y := coords[2];


SetArtifactRes

SetArtifactRes(side, boolean);
 • side - oznacza stronę do której odnosi się funkcja.
 • boolean - prawda lub fałsz.

Umożliwia włączenie/wyłączenie badania technologii artefaktu (tech_artifact).

Image:Artifact_tech.jpg


SetArtifactUse

SetArtifactUse(side, art_icon, art_behav, building);
 • side - oznacza stronę do której odnosi się funkcja.
 • art_icon - określa wygląd (i pozycję) guzika, przyjmuje jeden z następujących stałych:
  art_exp_left
  art_exp_mid
  art_exp_right
  art_use_atom
  art_use_cube
  art_use_dead
  art_use_exclamation
  art_use_eye
  art_use_hand
  art_use_human
  art_use_power
  art_use_sibdestruct
  art_use_sibexplosion
  art_use_tau
  art_use_teleport
  

  Wygląd każdego guzika można sprawdzić w Interface/Nacja/1024/GameScreen/buttons.tga.

 • art_behav - określa zachowanie guzika:
  • art_no - kasuje guzik.
  • art_gray - blokuje guzik (guzik staje się szary).
  • art_instant - zwykły guzik (jak w przypadku technologii).
  • art_place - po kliknięciu pojawia się specjalny kursor którym zaznaczamy dane miejsce.
  • art_unit - po kliknięciu pojawia się specjalny kursor którym zaznaczamy daną jednostkę.
 • building - identyfikator budynku.


On ArtifactUsed

Wywołuje się gdy funkcja SetArtifactUse została wykonana.

On ArtifactUsed(side, param1, param2, param3) do
 • side - zwraca numer strony która użyła artefaktu.
 • param1 - zwraca typ guzika który został kliknięty (na przykład: art_use_eye).
 • param2 - bazuje na zachowaniu guzika. Dla art_instant zwraca 0. Dla art_unit zwraca identyfikator zaznaczonej jednostki. Dla art_place zwraca koordynat x zaznaczonego miejsca.
 • param3 - bazuje na zachowaniu guzika. Dla art_instant i art_unit zwraca 0. Dla art_place zwraca koordynat y zaznaczonego miejsca.


On ArtifactResearchComplete

Wywołuje się gdy technologia artefaktu (tech_artifact) została opracowana.

On ArtifactResearchComplete(building) do
 • building - zwraca identyfikator laboratorium.


On ArtifactLoaded

Wywołuje się gdy artefakt został załadowany na ciężarówkę.

On ArtifactLoaded(unit, artifact_num) do
 • unit - zwraca identyfikator ciężarówki.
 • artifact_num - zwraca numer artefaktu.


On ArtifactUnloaded

Wywołuje się gdy artefakt został wyładowany z ciężarówki.

On ArtifactUnloaded(unit, artifact_num) do
 • unit - zwraca identyfikator ciężarówki.
 • artifact_num - zwraca numer artefaktu.


Przykładowy Kod

On ArtifactResearchComplete(lab) do
begin
if GetSide(lab) = your_side then
  player_res_art := true; // odblokowuje guzik artefaktu
End;

Every 0$01 trigger FilterAllUnits([[f_side, your_side], [f_or, [f_btype, b_lab_full], [f_btype, b_lab_siberium]]]) and player_res_art do
var x, y, lab, coords;
begin
enable;

coords := FindArtifact(1); // koordynaty, obecne położenie artefaktu
x := coords[1];
y := coords[2];
lab := NearestUnitToXY(FilterAllUnits([[f_side, your_side], [f_or, [f_btype, b_lab_full], [f_btype, b_lab_siberium]]]), x, y); // lab id

if player_artifact_ready = false then // jeżeli artefakt nie jest gotowy
  if GetDistUnitXY(lab, x, y) < 6 then // jeżeli dystans artefaktu od laboratorium jest mniejsze od 6
   begin
   if BuildingStatus(lab) = bs_idle then // jeżeli laboratorium nie pracuje
     SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_instant, lab) // odblokuj guzik
     else
      SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_gray, lab); // zablokuj guzik
   end
    else
    SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_gray, lab); // zablokuj guzik

if player_artifact_ready then // if artifact ready
  if GetDistUnitXY(lab, x, y) < 6 then // jeżeli dystans artefaktu od laboratorium jest mniejsze od 6
   begin
   if BuildingStatus(lab) = bs_idle then // if lab not working
     SetArtifactUse(your_side, art_icon, art_unit, lab) // odblokuj guzik
     else
      SetArtifactUse(your_side, art_icon, art_gray, lab); // zablokuj guzik
   end
    else
    SetArtifactUse(your_side, art_icon, art_gray, lab); // zablokuj guzik

End;

On ArtifactUsed(s, icon, cr1, cr2) do
var x, y, i, lab, side;
begin
x := FindArtifact(1)[1];
y := FindArtifact(1)[2];
lab := NearestUnitToXY(FilterAllUnits([[f_side, your_side], [f_or, [f_btype, b_lab_full], [f_btype, b_lab_siberium]]]), x, y);

if icon = art_exp_left then // jeżeli gracz wcisnął guzik art_exp_left 
  begin
  SetSpecResearch(lab, time_res_art, true); // odpal specjalne badania w laboratorium
  SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_no, lab); // ukryj guzik
  end;

if icon = art_icon then // jeżeli gracz wcisnął guzik art_icon
  begin
  if cr1 in FilterAllUnits([f_type, unit_building]) then // jeżeli zaznaczona jednostka to budynek
  begin
  side := GetSide(cr1);

  if FilterAllUnits([[f_side, side], [f_btype, b_siberite_power]]) > 0 then
   begin
   for i in FilterAllUnits([[f_side, side], [f_or, [f_btype, b_oil_power], [f_btype, b_solar_power], [f_btype, b_siberite_power]]]) do
     SetLives(i, 1); // niszczy wszystkie elektrownie

   player_res_art := false; // blokuje artefakt

   SetArtifactUse(your_side, art_icon, art_gray, lab); // blokuje guzik
   Wait(time_to_reuse); // odlicza odpowiedni czas

   player_res_art := true; // odblokowuje artefakt
   end;

  end;
  end;

End;


On SpecResearchComplete(lab) do // jeżeli specjalne badania zostały zakończone
begin
if GetSide(lab) = your_side then 
  begin
  SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_no, lab); // ukryj guzik
  player_artifact_ready := true; // artefakt jest gotowy
  Hint('ArtVulcano'); // wyświetl podpowiedź
  end;
End;

On SpecResearchCancel(lab, progress) do // jeżeli ktoś przerwał badania w trakcie
begin
SetArtifactUse(your_side, art_exp_left, art_instant, lab); // odblokuj guzik
end;

// Code from Sand of Siberia Mod by Serpent


Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.