Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Arabian War/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Multiplayer Rules/pl -> Arabian War/pl

Ustawienia na mapie Baza Obcych

Do ustalenia przed grą. Zazwyczaj przyjmuje się ustawienia z CB (Clan Base) lub CW (Clan War).

Zasady

  • Możliwość grania jedynie Arabami.
Personal tools
Clanbase