Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Adding Music/pl

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Tutorials/pl -> Adding Music/pl

Zmiana muzyki w menu

Aby zmienić muzykę w menu, musisz przekonwertować plik muzyczny do formatu *.wav (WAVE; PCM;).
Plik musi być umieszczony w /%MODDIR%/sound/Hudba/ i dodany do pliku /mods/%MODDIR%.ini

Aby dodać muzykę do pliku *.ini, wystarczy go otworzyć notatnikiem i dodać linię:

Mod_Music = "twój plik z rozszerzeniem *.wav"
Personal tools
Clanbase