Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

Adding Missions to the Campaign/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

Info

Každá strana má soubor missions.dat který obsahuje informaci o všech misích a tom, která mise bude následovat (Poznámka: nejvýše 30 misí). Tento soubor se nachází ve složce %MODDIR%\Campaigns\%STRANA%\ (kde %STRANA% může být Am, Ar nebo Ru)

Co je co
MAP je jméno mapy (bez přípony)
NAME je název mise který bude vidět na nahrávací obrazovce.
SUBCAMP celé číslo od 1 do 5. Určuje který obrázek bude vidět na pravé straně obrazovky po
    vítězství (%MOD%\Interface\%STRANA%\Debriefing\deb%CISLO%.tga
PREV je číslo předchozí mise
NEXT je číslo následující mise
NEXTQ určuje do které mise bude hráč poslán, v závisloti na volbě z úvodu mise (Např. jestli se hráč přidal k alianci nebo ne)
FINISH říká že hra po dokončení mise končí
VIDEO 1 ukazuje že se ukáže video
VIDEONAME je jméno videa které se má nahrát (ze složky %MOD%\Videos\). 

VIDEO 1 je nutné pro zobrazení videí (Včetně vložených videí od Altaru, Poznámka: VIDEONAME přepíše videa od Altaru)

Mission.dat tak jak vypadá v Test modu (s volně přeloženými jmény misí):

CAMPAIGN "Russian campaign"
 MISSION 0
  NAME "Nová kampaň"
  NEXT 1
 MISSION 1
  MAP Ar01
  NAME "Něco je špatně"
  SUBCAMP 1
  PREV 0
  NEXT 2
  VIDEO 1
  VIDEONAME ar01.seq
 MISSION 2
  MAP 02
  NAME "Loviště"
  SUBCAMP 1
  PREV 1
  NEXT 3
 MISSION 3
  MAP 03
  NAME "Konec klidu"
  SUBCAMP 1
  PREV 2
  NEXT 4
 MISSION 4
  MAP 04
  NAME "Prayer for the Dead"
  SUBCAMP 1
  PREV 3
  NEXT 5
 MISSION 5
  MAP 05
  NAME "Řeka"
  SUBCAMP 2
  PREV 4
  NEXT 6
  VIDEO 1
 MISSION 6
  MAP 06
  NAME "Krok za krokem"
  SUBCAMP 2
  PREV 5
  NEXT 7
 MISSION 7
  MAP 07
  NAME "Liščí nora"
  SUBCAMP 2
  PREV 6
  NEXT 8
 MISSION 8
  MAP 08
  NAME "Stavíme"
  SUBCAMP 3
  PREV 7
  NEXT 9
  VIDEO 1
 MISSION 9
  MAP 09
  NAME "Kapitola Epsilon"
  SUBCAMP 3
  PREV 8
  NEXT 10
 MISSION 10
  MAP 10
  NAME "Pronásledování pokračuje"
  SUBCAMP 3
  PREV 9
  NEXT 11
 MISSION 11
  MAP 11
  NAME "Nový konec"
  SUBCAMP 3
  PREV 10
  NEXTQ "" 3 "" 20 "" 12 "" 16
 MISSION 12
  MAP 12
  NAME "Říjnová revoluce"
  SUBCAMP 4
  PREV 11
  NEXT 13
  VIDEO 1
 MISSION 13
  MAP 13
  NAME "Triangulace"
  SUBCAMP 4
  PREV 12
  NEXT 14
 MISSION 14
  MAP 14
  NAME "Rudá je dobrá"
  SUBCAMP 4
  PREV 13
  NEXT 15
 MISSION 15
  MAP 15
  NAME "Poslední bitva"
  SUBCAMP 4
  PREV 14
  FINISH
 MISSION 16
  MAP "12a"
  NAME "Kočka a myš"
  SUBCAMP 5
  PREV 11
  NEXT 17
  VIDEO 1
 MISSION 17
  MAP "13a"
  NAME "Mír na Zemi"
  SUBCAMP 5
  PREV 16
  NEXT 18
 MISSION 18
  MAP "14a"
  NAME "Otázka plánování"
  SUBCAMP 5
  PREV 17
  NEXT 19
 MISSION 19
  MAP "15a"
  NAME "Válka a mír"
  SUBCAMP 5
  PREV 18
  FINISH
 MISSION 20
  MAP "12b"
  NAME "Čistka"
  SUBCAMP 6
  PREV 11
  FINISH
  VIDEO 1
END_OF_CAMPAIGN
Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.