Goto http://www.stucuk.netGoto http://www.atlanticaonlinewiki.comGoto http://www.game-requirements.com

AreaToList/cs

From Original War Support Wiki

Jump to: navigation, search

AreaToList(Oblast:interger, i:integer)

Tento příkaz vrací pole souřadnic.

Oblast musí být identifikátor oblasti (jméno oblasti).
i musí být mezi 0 a 1. Pokud je 0, vratí pole všech koordinátů. Pokud je 1, funkce vrátí koordinátory s dálkově ovládanými minami. Pokud neni specifikováno, bere se jako 0.

Použití

 mojePole := AreaToList(oblast);
 mojePole := AreaToList(oblast, 1);

Ukázkový kód

 function UkažMinyVOblasti(oblast,strana); 
 var miny,m; 
 begin 
  result := 0; 
  miny := AreaToList(oblast); 
  for m := 1 to miny[1]+0 do   //+0 pro získání velikosti pole.
  begin 
   if MineAtPos(miny[1][m],miny[2][m]) then 
   begin 
    poziceMin(miny[1][m],miny[2][m],strana); 
    result := result +1; 
   end; 
  end; 
 end;

Funkce vytvoří seznam X-vích a Y-vích souřadnic oblasti. Seznam obvykle vypadá takto: [[x-vé souřadnice], [y-vé souřadnice]]. Poloha náleží na stejném místě v obou vnitřních polích, [[x-vé souřadnice] [1], [y-vé souřadnice] [1]] je jeden hex v oblasti; [[X_coordinates] [2], y-souřadnice [2]] je jiný. Obecně [[x-vé souřadnice] [n], [y-vé souřadnice] [n]], kde "n" je číslo rovnající se nebo menší než množství hodnot v poli.
Funkce jednoduše vrací koordinátory dálkově ovládaných min v oblasti.

Jednodušší Ukázkový kód

 function UkažMinyVOblasti(oblast,strana); 
 var miny,m; 
 begin 
  result := 0; 
  miny := AreaToList(oblast, 1); //Vrací koordináty min v oblasti.
  for m := 1 to miny[1]+0 do   //+0 pro získání velikosti pole.
  begin 
   poziceMin(miny[1][m],miny[2][m],strana); 
   result := result +1; 
  end; 
 end;


Příklad - Jak to funguje
Máme tu oblast s jménem "oblast_zjeveni" která obsahuje hexy [5,6] , [5,7] a [6,6]. "oblast_pole" je lokální nebo globální proměná. Dálková mina je na hexu [5,7] SAIL:

 oblast_pole = AreaToList(oblast_zjeveni,0);

Nyní oblast_pole = [[5,5,6],[6,7,6]].

 oblast_pole = AreaToList(oblast_zjeveni,1);

Nyní oblast_pole = [[5],[7]].


Podobné funkce:
ListEnvironmentArea

--Sali 16:42, 25 September 2016 (UTC)

Personal tools
Clanbase
This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.

(Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? )


You can try searching via Google in the meantime.
Note that their indexes of our content may be out of date.